Generelle vilkår og betingelser

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

I disse vilkår og betingelser skal følgende udtryk have følgende betydninger:

Tilbud: Opsigelsestjenesten, der tilbydes af Xpendy til forbrugeren.

Accept: Xpendys accept af aftalen, det vil sige, at forbrugeren automatisk accepterer ved at udføre en endelig ansøgning – dvs. at forbrugeren har gennemført betaling;

Ansøgning: Forbrugeren foretager en ansøgning, når den starter en opsigelse med Xpendy.

Supplerende overenskomst: En aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en distancekontrakt, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af udbyderen af ​​annulleringstjenesten eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og udbyderen af ​​annulleringstjenesten;

Nådeperiode: Den periode, inden for hvilken Forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

Forbruger: Den fysiske person, der ikke handler med formål relateret til sin handel, virksomhed, håndværk eller erhverv;

Dag: Kalenderdag;

Digitalt indhold: Data produceret og leveret i digital form;

Kontrakt på ubestemt tid: en kontrakt, der giver mulighed for regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;

Durable Data Carrier: Enhver enhed – inklusive e -mail – der gør det muligt for forbrugeren eller annulleringstjeneste-udbyderen at gemme oplysninger, der er adresseret personligt til ham på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug i et tidsrum, der er passende til det formål, hvortil information er tiltænkt, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;;

Brugeraftale: Ved forbrugerens accept af ansøgningen og afslutningen af ​​betalingen etableres en elektronisk brugeraftale. Forbrugeren bruger derefter faktisk tjenesten Xpendy;

Fortrydelsesret: Forbrugeren har mulighed for at afbryde afstandskontrakten inden for afkølingsperioden;

Udbyder af aflysningstjenesten: aka Xpendy;

Opsigelse: Forbrugeren kan opsige sine abonnementer hos Xpendy. Når denne proces er afsluttet på Xpendys hjemmeside, er der en opsigelse. Aflysningen er endelig.

Organisation: Den organisation, som forbrugeren er medlem af, og som forbrugeren gerne vil annullere. Også kaldet leverandør;

Afstandsaftale: en aftale indgået mellem udbyderen af;

Opsigelsestjenesten og: Forbrugeren indgås inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorefter der indtil aftalens indgåelse udelukkende eller delvis anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation;

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til indgåelse af en aftale, uden at forbrugeren og udbyderen af ​​afbestillingstjenesten skal samles i samme rum på samme tid.

I tilfælde af manglende betaling: I tilfælde af manglende betaling accepterer forbrugeren 297 kr. inkassoomkostninger.

ARTIKEL 2 – IDENTITET AF AFBYDNINGSTJENESTE-UDBYDEREN


ROI is King Group B.V. | Xpendy
Postadresse: Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Ingen besøgsadresse;
For kundeservice: [email protected]
For reklame og partnerskaber: [email protected]

Handelskammerets nummer: 52334538
Momsnummer: NL850399865B02

ARTIKEL 3 – ANVENDELSE

ARTIKEL 4 – TILBUDET

Xpendy hjælper forbrugere med hurtigt og nemt at opsige deres nuværende kontrakter og abonnementer med en tredjepart. Dette omfatter f.eks. Langsigtede kontraktlige aftaler (såkaldte fortsatte forpligtelser) med aviser og blade, energileverandører, forsikringsselskaber og hjælpeorganisationer. Xpendy hjælper forbrugeren med den påtænkte opsigelsesproces ved først og fremmest at finde den relevante adresse på den pågældende virksomhed og gøre den tilgængelig for forbrugeren. Efterfølgende kan Forbrugeren selv udskrive og sende det udarbejdede opsigelsesbrev eller bruge vores mailingtjeneste i overensstemmelse med disse Vilkår for brug.

ARTIKEL 5 – AFTALEN


ARTIKEL 6 – KONKLUSION AF AFTALEN

Xpendy giver forbrugeren mulighed for at bruge allerede udarbejdede eksempler på annulleringsbreve, som forbrugeren ganske enkelt kan tilføje sine personlige data til. Forbrugeren kan derefter printe brevet ud og sende det anbefalet til den ønskede virksomhed. Forbrugeren kan også gøre brug af Xpendys mailingtjeneste ved hjælp af en tilsvarende bindende ordre.
Det digitale tilbud, der er tilgængeligt på hjemmesiden, er ikke juridisk bindende. Hvis forbrugeren beslutter at fuldføre en betalt ansøgning, fremsætter det et juridisk bindende tilbud om at indgå en brugeraftale. Xpendy accepterer dette tilbud på en bindende måde ved at sende den tilsvarende ordrebekræftelse via e-mail til forbrugeren. Herefter træder brugeraftalen i kraft.
Forbrugeren kan til enhver tid rette de indtastede data, inden ordren afsendes ved hjælp af korrektionerne under bestillingsprocessen.

ARTIKEL 7 – GYLDIGHED OG OPHÆVELSE

Brugeraftalen slutter med levering af den bestilte service (afsendelse af afbestillingsbrevet).
Begge parter har ret til at opsige aftaleforholdet med øjeblikkelig virkning af vigtige årsager. I tilfælde af en sådan opsigelse refunderer Xpendy alle betalte beløb hurtigst muligt efter aftalens ophør. Overskridelse af leveringsperioden kan ikke føre til yderligere krav om skader.

ARTIKEL 8 – STRÆBER EFTER DE SENESTE OG AKTUELLE INFORMATIONER

Xpendy bestræber sig på at levere præcise, og ajourførte oplysninger på platformen til enhver tid. Hvis hjemmesiden på trods af denne indsats lejlighedsvis indeholder forkerte, ufuldstændige eller forældede oplysninger, forpligter Xpendy sig til at rette de forkerte, ufuldstændige eller forældede oplysninger hurtigst muligt. Hvis forbrugeren opdager sådanne oplysninger, beder Xpendy venligst forbrugeren om at angive dette, så Xpendy kan anvende denne ændring. Xpendy kan dog ikke på nogen måde gøres ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder i oplysningerne på platformen. Forbrugeren kan især ikke påstå, at opsigelsesbrevet er korrekt i indhold eller form og/eller at opsigelsesperioden er overholdt.

ARTIKEL 9 – UDNYTELSE AF FORTRYDELSESRETTEN AF FORBRUGEREN OG UDGIFTER DERAFARTIKEL 10 – OBLIGATIONER AF ANNULLERINGSTJENSESTE-UDBYDEREN


ARTIKEL 11 – YDELSESKONTRAKT OG YDERLIGE GARANTI


ARTIKEL 12 – LEVERING OG UDFØRELSE


ARTIKEL 13 – ANNULLERING

Forbrugeren kan når som helst annullere en anmodning underlagt de aftalte afbestillingsregler. Hvis opsigelsen allerede er sendt til udbyderen, kan forbrugeren kontakte den pågældende udbyder for at annullere opsigelsen.

ARTIKEL 14 – BETALING

Hvis forbrugeren ikke betaler, er Xpendy berettiget til at suspendere tjenesterne fuldt ud, indtil forbrugeren har betalt alle udestående beløb eller stillet tilsvarende sikkerhed. Xpendy er også berettiget til at nægte at udføre tjenesterne, hvis det efter aftalens indgåelse viser sig, at Xpendys betalingskrav bringes i fare af forbrugerens manglende betalingsevne.

ARTIKEL 15 – FORPLIGTELSE AF ANNULLERINGSTJENESTE-UDBYDEREN

ARTIKEL 16 – KLAGEPROCEDURER

ARTIKEL 17 – YDERLIGERE ELLER DEROGATERENDE BESTEMMELSER

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle betingelser, er muligvis ikke til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

ARTICLE 18 – REACHABILITY OF XPENDY.COM

Xpendy gør alt for at sikre en konstant tilgængelighed af hjemmesiden indenfor de tekniske muligheder. Vedligeholdelses-, sikkerheds- eller kapacitetsproblemer, der ikke er Xpendys ansvar, kan dog medføre kortsigtede afbrydelser eller midlertidige stop. I denne henseende anerkender forbrugeren, at kontinuerlig tilgængelighed af hjemmesiden ikke teknisk kan garanteres.

ARTIKEL 19 – ÆNDRING AF DE GENERELLE BETINGELSER

Xpendy forbeholder sig retten til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser og bestemmelserne heri.

Xpendy er ansvarlig for at sikre, at meddelelsen sendes korrekt, men er ikke ansvarlig for yderligere behandling af meddelelsen.

Det juridiske forhold mellem forbrugeren og Xpendy er underlagt hollandsk lovgivning. I tilfælde af brugere gælder dette lovvalg kun i den udstrækning, at beskyttelsen, der tilbydes af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor brugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke derved trækkes tilbage (gunstighedsprincippet).

Hvis individuelle bestemmelser i denne aftale er eller bliver ugyldige helt eller delvist, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​resten af ​​aftalen.