Privacy Policy

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Aanbieders: De organisatie waar de Consument lid van is en waar de Consument graag wilt opzeggen. Ook wel Organisatie;

Aangeboden Diensten: De verschillende abonnementsopties die de Consument kan opzeggen via Xpendy. Ook wel Diensten of Aanbod;

AVG: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG staat ook wel bekend als GDPR;

Betalingsgegevens: Alle gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling af te ronden, met uitzondering van de pincode. Dit kan de naam van de rekeninghouder zijn, alsmede de IBAN (rekeningnummer);

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Cookies: Onze website maakt gebruik van Cookies. Dit zijn tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen om het gebruik van een website te verbeteren. In Cookies kunnen gegevens of instellingen op een website worden opgeslagen, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd of opgegeven bij een volgend bezoek;

Direct Marketing: Direct marketing is een Engelse term voor reclame maken voor producten door potentiële klanten direct en persoonlijk te benaderen;

GDPR: Sinds 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De GDPR staat ook wel bekend als AVG;

Herroeping: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Overeenkomst: Een Overeenkomst die tussen de Aanbieder van de opzegdienst en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Persoonsgegevens: Alle gegevens die persoonlijk aan de Consument gebonden zijn, zoals naam, adres, geboortedatum en eventueel ene klant- of lidmaatschap nummer bij het abonnement;

Privacy: De persoonlijke levenssfeer die onszelf en ons handelen, eigenschappen en informatie onderscheidt en afschermt van anderen;

ARTIKEL 2 – INLEIDING

We vinden je Privacy erg belangrijk en respecteren dit; daarom willen we zo open en transparant mogelijk zijn over de verwerking en bescherming van jouw Persoonsgegevens. Wij geven hieronder aan welke gegevens wij verwerken op welk moment, met welk doel, en op welke wettelijke basis. Hierdoor hopen wij je duidelijk te maken hoe de door ons Aangeboden Diensten werken en hoe de bescherming van jouw Persoonsgegevens hierbij gegarandeerd wordt.

Zoals je misschien wel weet, geldt er sinds mei 2018 een nieuwe privacy wetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je Persoonsgegevens die online worden verwerkt nóg beter beschermd worden en dat je als gebruiker meer de controle hebt.

Bij Xpendy beloven we je dan ook het volgende:

 • We bewaren je Betalingsgegevens niet;
 • We geven je Persoonsgegevens nooit, zonder jouw toestemming, door aan derden;
 • We slaan geen gegevens op die niet noodzakelijk zijn voor het opstellen van de opzegbrief en de verwerking ervan;
 • De inhoud van je opzegbrief (inclusief je handtekening) verwijderen we automatisch na een jaar;

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website van Xpendy en de daarop ontsloten Aangeboden Diensten (ook wel, de opzeggingsdienst).

Je kunt deze privacyverklaring te allen tijde raadplegen, opslaan of afdrukken via https://www.xpendy.com/privacy-policy.

Voor zover wij op grond van rechtmatigheid een gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1 onder AVG) aanvoeren, komt je een recht van bezwaar conform art. 21 AVG toe.

Conform artikel 21 AVG heb je het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens. Wij verwerken de Persoonsgegevens dan niet meer ten behoeve van Direct Marketing of een daarmee verbonden profilering.

Wij staken ook de verwerking van je Persoonsgegevens voor andere doeleinden tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (zie artikel 21, lid 1 AVG, het zogenaamde ‘beperkte recht van bezwaar’). In dit geval dien je voor het bezwaar redenen aan te voeren waaruit jouw bijzondere situatie blijkt.

ARTIKEL 3 – DE BEHEERDER VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Het Nederlandse bedrijf ROI is King Group B.V. | Xpendy is de beheerder van de Persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor je Persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming:

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Geen bezoekadres;
Voor klantendienst: [email protected]
Voor adverteren & partnerships: [email protected]

KvK-nummer: 52334538
BTW-nummer: NL850399865B02

Bij vragen over de verwerking van Persoonsgegevens en je rechten bij de bescherming van Persoonsgegevens kun je contact opnemen met [email protected].

ARTIKEL 4 – WAAR SLAAN WE JE GEGEVENS OP?

Elke keer dat je onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van je apparaat. Deze slaan we op in zogenaamde server-logfiles. Het gaat bij deze gegevens om informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hier: websitebezoeker). De gegevens worden automatisch door je browser doorgegeven bij een bezoek aan onze website. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • De tijd van het bezoek aan onze website (verbinding met de server van de provider)
 • De URL van de website vanwaar je onze website hebt bezocht
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • Het type en de versie van de door jou gebruikte browser
 • Het IP-adres van je computer

Doel van deze verwerking is het kunnen bezoeken van onze website met een apparaat en het mogelijk maken van een correcte weergave van onze website op jouw apparaat of in je browser. Daarnaast zijn de gegevens voor ons van belang voor het optimaliseren van onze website en voor het garanderen van de veiligheid van onze systemen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1 AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, jou een voor jouw browser geoptimaliseerde website aan te bieden en communicatie tussen onze server en het apparaat dat je gebruikt mogelijk te maken. Met name voor dit laatste is de verwerking van je IP-adres noodzakelijk. De gegevens worden bij ons voor 1 jaar opgeslagen en hierna automatisch verwijderd.

Je mag te allen tijde een bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je gegevens. Dit mag per e-mail aan [email protected]. Het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een overeenkomst. Je bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat je onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

ARTIKEL 5 – OPZEGDIENSTEN OP XPENDY

Op onze website heb je de mogelijkheid opzegbrieven voor diverse Diensten en Aanbieders op te stellen.

De noodzakelijke gegevens daarbij zijn momenteel:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mail
 • Klant- of lidnummer, of andere gegevens die je van een aanbieder hebt gekregen ter identificatie van de overeenkomst.

Daarnaast kun je overige, niet verplichte informatie in het tekstveld toevoegen. De verplichte en vrijwillige informatie wordt door ons op gelijke wijze behandeld.

De door jou gegeven informatie (ook Persoonsgegevens) wordt door ons verwerkt ten behoeve van het opstellen, vervaardigen en verzenden van de opzegbrief en is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De wettelijke grondslag voor de hier beschreven verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 AVG. De gegevens worden hierbij slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de verwerking van je aanvraag en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Daarnaast wordt door ons het tijdstip van het opstellen van de opzegbrief en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. Het opslaan hiervan heeft tot doel misbruik van onze diensten te voorkomen of aan het licht te brengen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1 AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om te kunnen beoordelen of en wanneer onze Diensten onrechtmatig zijn gebruikt.

Indien je de optie gebruikt waarbij wij je opzeggingsbrief direct naar de Aanbieder sturen, ontvangt de door jou bepaalde Aanbieder de gegevens die door jou zijn verstrekt. Daarnaast worden de gegevens verstuurd naar onze web host.

Het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het is echter nodig om onze opzeggingsdienst op correcte wijze te kunnen gebruiken. Je bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat je opzegbrief niet correct kan worden opgesteld.

ARTIKEL 6 – COOKIES

Cookies bevatten een zogenaamd Cookie-ID waardoor het apparaat waarop het Cookie is opgeslagen, herkend wordt. Wij gebruiken daarvoor in het bijzonder de volgende Cookies:

 • Cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is jou of je apparaat tijdens je bezoek aan onze website te identificeren. Deze Cookies worden aan het eind van je bezoek automatisch gewist.
 • Cookies die een willekeurig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten, waardoor het mogelijk is jou of je apparaat op onze website te identificeren. Door deze Cookies wordt je geselecteerde taal opgeslagen en beschermen wij ons tegen frauduleuze of oneigenlijke toegang tot de website. Deze Cookies worden na een jaar automatisch gewist.

Doel van deze verwerking is het gebruik van de website voor jou zo prettig mogelijk te maken, en instellingen te kunnen opslaan.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1 AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, jou een website aan te bieden die je persoonlijke instellingen opslaat en het bezoek aan onze website zo eenvoudig mogelijk maakt. Je hebt recht op het aantekenen van bezwaar.

In je browserinstellingen kunt je het plaatsen van Cookies beperken of volledig blokkeren. Je kunt instellen dat de Cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van het browservenster.

Het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens is noch wettelijk, noch contractueel verplicht en ook niet vereist voor het afsluiten van een Overeenkomst. Je bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken kan echter tot gevolg hebben dat je onze website niet of niet volledig kunt gebruiken.

Cookies worden ook gebruikt door andere door ons gebruikte Diensten. Wij wijzen je bij de afzonderlijke diensten steeds specifiek op het gebruik van de Cookies.

ARTIKEL 7 – BETALING VIA MOLLIE

Bij het uitvoeren van de betaling van onze Diensten maken wij gebruik van de betalingsmethodes:

 • Paypal
 • Mastercard
 • Visa
 • Bancontact / Mister Cash
 • iDEAL
 • SOFORT

Als je de betaling op onze website met een van de hiervoor genoemde betalingsmethodes via Mollie uitvoert, verwerkt Mollie de volgende gegevens:

 • Je Betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer of creditcardnummer)
 • Je IP-adres
 • Je internetbrowser en apparaat
 • In sommige gevallen je voor- en achternaam
 • In sommige gevallen je adresgegevens
 • In sommige gevallen informatie omtrent het product of de dienstverlening die je via ons hebt aangeschaft
 • Overige Persoonsgegevens die je ter beschikking stelt, bijvoorbeeld via correspondentie of aan de telefoon.

Het doel van de verwerking van de gegevens in het kader van het betaalproces is de beoordeling van je aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de Overeenkomst en de verwerking van je betaling.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1 AVG. De gegevens worden hierbij door ons slechts opgeslagen voor de tijd die vereist is voor de uitvoering en afwikkeling van je bestelling en het voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens is vereist voor het afsluiten van een Overeenkomst. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens heeft tot gevolg dat de Overeenkomst niet kan worden afgesloten.

ARTIKEL 8 – GEGEVENSBEVEILIGING

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, verstoring, toegang, wijziging of verspreiding van je Persoonsgegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is echter een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

ARTIKEL 9 – WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van de privacyverklaring noodzakelijk maken.

Je dient er rekening mee te houden (voor zover je geen gebruik maakt van je recht van Herroeping) dat steeds de actuele versie van de privacyverklaring geldend is.

ARTIKEL 10 – HERROEPING

Je hebt het recht om verstrekte toestemmingen met werking voor de toekomst te allen tijde te herroepen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar [email protected].

ARTIKEL 11 – RECHT VAN BETROKKENEN

Recht op toegang:
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de Persoonsgegevens die we van je bewaren. Deze informatie kun je per mail opvragen via [email protected]. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren op je verzoek.

Recht op portabiliteit:
Wanneer Xpendy jouw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een Overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de Persoonsgegevens die jij ons verstrekt hebt. Deze informatie kun je per mail opvragen via [email protected]. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren op je verzoek.

Recht op correctie:
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je Persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige Persoonsgegevens. Deze correctie kun je per mail aanvragen via [email protected]. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren op je verzoek.

Recht op verwijdering:
Je hebt het recht om op elk moment de door Xpendy verwerkte Persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kun je per mail aanvragen via [email protected]. We proberen zo spoedig mogelijk te reageren op je verzoek.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kun je ons te allen tijde een mail sturen en zullen wij hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag gaan. Je kunt onze medewerkers bereiken via [email protected].

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal en strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat Xpendy jouw Persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens of jouw rechten.