Retningslinjer for personvern

ARTIKKEL 1 DEFINISJONER

Leverandører: Organisasjonen som forbrukeren er medlem av, og som forbrukeren ønsker å kansellere. Kalles også Organisasjon;

Tjenester som tilbys: De forskjellige abonnementsalternativene som forbrukeren kan avbryte gjennom Xpendy. Også kalt tjenester eller tilbud;

GDPR: Fra og med 25, mai 2018, gjelder den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Dette betyr at de samme personvernlovene gjelder i hele EU. GDPR er også kjent som AVG;

Betalingsdetaljer: Alle data som er nødvendige for å fullføre en betaling, med unntak av PIN-koden. Dette kan være navnet på kontoinnehaveren så vel som IBAN (kontonummer);

Forbruker: Den fysiske personen som ikke handler for formål relatert til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrke;

Informasjonskapsler: Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Dette er tekstfiler som er lagret på enheten din for å forbedre bruken av et nettsted. Informasjonskapsler kan brukes til å lagre data eller innstillinger på et nettsted slik at de ikke trenger å skrives inn på nytt eller gis opp ved neste besøk;

Direkte markedsføring: Direkte markedsføring er et engelsk begrep for annonsering av produkter ved å henvende seg direkte og personlig til potensielle kunder;

Uttak: Muligheten for forbrukeren til å trekke seg fra avstandskontrakten innen avkjølingsperioden;

Avtale: En avtale mellom leverandøren av kanselleringstjenesten og forbrukeren innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, derved frem til og med det øyeblikket avtalen er inngått, er eksklusiv eller felles bruk laget av en eller flere teknikker for avstandskommunikasjon;

Personopplysninger: Alle data som er personlig knyttet til forbrukeren, for eksempel navn, adresse, fødselsdato og muligens en kunde eller medlemsnummer med abonnementet;

Personvern: Den personlige sfæren som skiller og beskytter oss og våre handlinger, eiendommer og informasjon fra andre;

ARTIKKEL 2 – INTRODUKSJON

Vi verdsetter og respekterer personvernet ditt; Derfor ønsker vi å være så åpne og transparente som mulig om behandling og beskyttelse av dine personopplysninger. Nedenfor angir vi hvilke data vi behandler på hvilket tidspunkt, for hvilket formål og på hvilket juridisk grunnlag. Ved å gjøre det håper vi å gjøre det klart for deg hvordan tjenestene vi tilbyr fungerer og hvordan beskyttelsen av dine personopplysninger er garantert.

Som du kanskje vet, siden mai 2018 er det en ny personvernlov, GDPR (General Data Protection Regulation) eller GDPR (General Data Protection Regulation). Denne nye loven sikrer at personopplysningene dine som behandles på nettet, er enda bedre beskyttet og at du som bruker har mer kontroll.

Hos Xpendy lover vi deg følgende:

  • Vi beholder ikke betalingsinformasjonen din;
  • Vi vil aldri utlevere dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke;
  • Vi lagrer ingen data som ikke er nødvendige for utarbeidelsen av avbestillingsbrevet og dets behandling;
  • Innholdet i oppsigelsesbrevet (inkludert signaturen din) slettes automatisk etter ett år;
Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av Xpendys nettsted og de tilbudte tjenestene (også kalt oppsigelsestjenesten) som er tilgjengelig der.

Du kan når som helst konsultere, lagre eller skrive ut denne personvernerklæringen via https://www.xpendy.com/privacy-policy.

I den grad vi påberoper oss en legitim interesse (artikkel 6 para. 1 under GDPR), har du rett til å protestere i henhold til artikkel 21 i GDPR.

I samsvar med artikkel 21 i GDPR har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene med det formål å direkte markedsføring eller relatert profilering.

Vi vil også slutte å behandle dine personopplysninger til andre formål med mindre vi kan gi overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller som er relatert til etablering, utøvelse eller underbyggelse av juridiske krav (se artikkel 21, avsnitt 1 i GDPR, den såkalte “begrensede retten til å protestere”). I dette tilfellet må du oppgi årsaker til innsigelsen som viser din spesielle situasjon.

ARTIKKEL 3 – BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Det nederlandske selskapet ROI er King Group B.V. | Xpendy er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir til oss og er ansvarlig for dine personopplysninger i henhold til gjeldende databeskyttelseslover:

ROI er King Group B.V. | Xpendy
Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Ingen besøksadresse;
For kundeservice: [email protected]
For reklame og partnerskap: [email protected]

Handelskammernummer: 52334538
Mva-nummer: NL850399865B02

Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger og dine rettigheter i forbindelse med beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte [email protected].

ARTIKKEL 4 – HVOR LAGRER VI DATAENE DINE?

Hver gang du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn data og informasjon fra enheten din. Vi lagrer disse i såkalte serverloggfiler. Disse dataene er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (her: besøkende på nettstedet). Dataene overføres automatisk av nettleseren din når du besøker nettstedet vårt. Følgende data registreres:

  • Tidspunktet for besøket på nettstedet vårt (tilkobling til leverandørens server)
  • Nettadressen til nettstedet der du besøkte nettstedet vårt
  • Operativsystemet du bruker
  • Typen og versjonen av leseren du bruker
  • IP-adressen til datamaskinen
Formålet med denne behandlingen er å kunne besøke nettstedet vårt med en enhet og aktivere en riktig visning av nettstedet vårt på enheten din eller i nettleseren din. I tillegg er dataene viktige for oss å optimalisere nettstedet vårt og for å sikre sikkerheten til systemene våre.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 para. 1 av GDPR. Vi har en legitim interesse i å gi deg et nettsted som er optimalisert for nettleseren din og for å muliggjøre kommunikasjon mellom serveren vår og enheten du bruker. Behandlingen av IP-adressen din er spesielt nødvendig for sistnevnte. Dataene lagres i 1 år og slettes deretter automatisk.

Du kan når som helst motsette deg behandlingen av dataene dine. Dette kan gjøres via e-post til [email protected]. Levering av personopplysninger er verken juridisk eller kontraktsmessig obligatorisk, og det kreves heller ikke for inngåelse av en avtale. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene. Hvis du ikke gjør det, kan det imidlertid føre til at du ikke kan bruke nettstedet vårt fullt ut eller i det hele tatt.

ARTIKKEL 5 – AVBESTILLINGSTJENESTER PÅ XPENDY

På vår hjemmeside har du muligheten til å opprette oppsigelsesbrev for ulike tjenester og leverandører.
De nødvendige dataene er for øyeblikket tilgjengelige:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Gate og husnummer
  • Postnr.
  • By
  • Epost
  • Kunde- eller medlemsnummer, eller annen informasjon du har fått av en leverandør for å identifisere avtalen.
Du kan også legge til annen, ikke-obligatorisk informasjon i tekstfeltet. Obligatorisk og frivillig informasjon vil bli behandlet likt av oss.
Informasjonen gitt av deg (også personopplysninger) behandles av oss med det formål å utarbeide, produsere og sende avbestillingsbrevet og er nødvendig for å utføre avtalen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene som er beskrevet her, er artikkel 6, avsnitt 1 i GDPR. Dataene vil bare bli lagret i den tiden som kreves for å behandle forespørselen din og for å overholde de lovbestemte oppbevaringsperiodene.

I tillegg lagrer vi tidspunktet da avbestillingsbrevet ble skrevet og den tilsvarende IP-adressen. Formålet med å lagre disse dataene er å forhindre eller oppdage misbruk av tjenestene våre.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen av dataene er ARTIKKEL 6 (1) i GDPR. Vi har en legitim interesse i å kunne vurdere om og når tjenestene våre har blitt brukt ulovlig.

Hvis du bruker alternativet der vi sender avbestillingsbrevet direkte til leverandøren, vil leverandøren du angir, motta dataene du har oppgitt. I tillegg sendes dataene til vår webhotell.

Levering av personopplysninger er verken juridisk eller kontraktsmessig bindende. Det er imidlertid nødvendig for å kunne bruke avbestillingstjenesten vår riktig. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene. Hvis du ikke gjør dette, kan det imidlertid føre til at avbestillingsbrevet ikke blir klargjort på riktig måte.

ARTIKKEL 6 – INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID som gjør det mulig å gjenkjenne enheten som informasjonskapselen er lagret på. Vi bruker følgende informasjonskapsler spesielt til dette formålet:

  • Informasjonskapsler som inneholder et tilfeldig generert, konkret identifikasjonsnummer, noe som gjør det mulig å identifisere deg eller enheten din under ditt besøk på nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene slettes automatisk på slutten av besøket.
  • Informasjonskapsler som inneholder et tilfeldig generert, konkret identifikasjonsnummer, noe som gjør det mulig å identifisere deg eller enheten din på nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene lagrer det valgte språket ditt og beskytter mot uredelig eller upassende tilgang til nettstedet. Disse informasjonskapslene slettes automatisk etter ett år.
Formålet med denne behandlingen er å gjøre bruken av nettstedet så hyggelig som mulig for deg, og å kunne lagre innstillinger.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er ARTIKKEL 6(1) i GDPR. Vi har en legitim interesse i å tilby deg et nettsted som lagrer dine personlige innstillinger og gjør det så enkelt som mulig å besøke nettstedet vårt. Du har rett til å protestere.

I nettleserinnstillingene dine kan du begrense eller blokkere plasseringen av informasjonskapsler helt. Du kan justere innstillingene slik at informasjonskapslene slettes automatisk når du lukker nettleservinduet.

Levering av personopplysninger er verken lovpålagt eller kontraktspålagt, og det kreves heller ikke for inngåelse av en avtale. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysningene. Hvis du ikke gjør det, kan det imidlertid føre til at du ikke kan bruke nettstedet vårt fullt ut eller i det hele tatt.

Informasjonskapsler brukes også av andre tjenester som brukes av oss. Vi informerer deg spesifikt om bruken av informasjonskapsler i de enkelte tjenestene.

ARTIKKEL 7 – BETALING VIA MOLLIE

Når vi betaler for tjenestene våre, bruker vi betalingsmåtene:

  • Paypal
  • Mastercard
  • Visa
  • Bancontact / Mister Kontanter
  • iDEAL
  • SOFORT
Hvis du foretar en betaling på nettstedet vårt ved hjelp av en av de nevnte betalingsmetodene via Mollie, vil Mollie behandle følgende data:

  • Betalingsinformasjonen din (f.eks. bankkontonummer eller kredittkortnummer)
  • Din IP-adresse
  • Nettleseren og enheten din
  • I noen tilfeller vil for- og etternavnet ditt
  • I noen tilfeller vil adressedetaljene dine
  • I noen tilfeller kan informasjon om produktet eller tjenesten du kjøpte gjennom oss
  • Andre personopplysninger som du gjør tilgjengelig, for eksempel gjennom korrespondanse eller på telefon.
Formålet med å behandle dataene som en del av betalingsprosessen er å evaluere søknaden din, forberede og gjennomføre avtalen og behandle betalingen din.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 para. 1 av GDPR. Dataene vil kun bli lagret av oss i den tiden som kreves for å utføre og behandle bestillingen din og for å overholde de lovbestemte oppbevaringsperiodene.
Levering av personopplysninger er nødvendig for inngåelse av en avtale. Unnlatelse av å gjøre dataene tilgjengelige skal bety at avtalen ikke kan inngås.

ARTIKKEL 8 – DATASIKKERHET

Vi sikrer nettstedet vårt og andre systemer ved hjelp av tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, forstyrrelser, tilgang, endring eller distribusjon av dine personopplysninger av uautoriserte personer. Til tross for regelmessige kontroller er det imidlertid ikke mulig å oppnå fullstendig beskyttelse mot alle farer.

ARTIKKEL 9 – ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Endringer i loven eller i våre interne prosesser kan kreve at vi endrer personvernerklæringen.
Vær oppmerksom på (i den grad du ikke utøver din rett til tilbakekalling) at den gjeldende versjonen av personvernerklæringen alltid gjelder.

ARTIKKEL 10 – TILBAKEKALLING

Du har rett til å tilbakekalle enhver gitt tillatelse når som helst med virkning for fremtiden. Du kan gjøre dette ved å sende en e-postmelding til [email protected].

ARTIKKEL 11 – RETT TIL REGISTRERTE

Innsynsrett:

Du har rett til når som helst å be om informasjon om personopplysningene vi har om deg. Du kan be om denne informasjonen via e-post på [email protected]. Vi vil prøve å svare på forespørselen din så snart som mulig.

Retten til dataportabilitet:

Når Xpendy behandler personopplysningene dine på automatiserte måter på grunnlag av ditt samtykke eller i henhold til en avtale, har du rett til å motta en kopi av dataene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, overført til deg eller en annen part. Dette gjelder bare personopplysningene du har gitt oss. Du kan be om denne informasjonen via e-post på [email protected]. Vi vil prøve å svare på forespørselen din så snart som mulig.

Rett til rettelse:

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine hvis de er feil, inkludert retten til å få ufullstendige personopplysninger fullført. Du kan be om denne rettelsen via e-post på [email protected]. Vi vil prøve å svare på forespørselen din så snart som mulig.

Retten til å slette:

Du har rett til når som helst å be om at personopplysninger som behandles av Xpendy, slettes. Dette kan du be om via e-post på [email protected]. Vi vil prøve å svare på forespørselen din så snart som mulig.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

Vi tar databeskyttelse veldig alvorlig. Derfor kan du sende oss en e-post når som helst, og vi vil håndtere det så snart som mulig. Du kan nå våre ansatte på [email protected].
Samarbeid i skatte- og kriminaletterforskning

I noen tilfeller kan vi bli pålagt ved lov å dele dataene dine i forbindelse med statlige skatte- og kriminaletterforskninger. I et slikt tilfelle blir vi tvunget til å dele dataene dine, men vi vil motsette oss dette innenfor lovens muligheter.

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet:

Hvis du mener at Xpendy ikke behandler personopplysningene dine på riktig måte, kan du kontakte oss på [email protected]. Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdateringer av personvernerklæringen vår:

Det kan hende at personvernerklæringen vår må oppdateres. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på nettstedet vårt. Vi vil legge ut eventuelle vesentlige endringer i personvernerklæringen, for eksempel når det gjelder formålet med å bruke personopplysningene dine eller rettighetene dine.