Integritetspolicy

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

Leverantörer: Den organisation som konsumenten är medlem i och som konsumenten vill avbryta. Kallas även Organisation;

Erbjudna tjänster: De olika prenumerationsalternativen som konsumenten kan säga upp genom Xpendy. Kallas även tjänster eller erbjudanden;

GDPR: Från och med den 25, maj 2018, gäller dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att samma integritetslagar gäller i hela Europeiska unionen (EU). GDPR är också känt som AVG;

Betalningsinformation: All information som är nödvändig för att slutföra en betalning, med undantag för PIN -koden. Detta kan vara både kontoinnehavarens namn och IBAN (kontonummer);

Konsument: Den fysiska personen som inte agerar för ändamål relaterade till sin handel, verksamhet, hantverk eller yrke;

Cookies: Vår webbplats använder cookies. Det här är textfiler som lagras på din enhet för att förbättra användningen av en webbplats. Cookies kan användas för att lagra data eller inställningar på en webbplats så att de inte behöver skrivas in igen eller avstå från ditt nästa besök;

Direktmarknadsföring: Direktmarknadsföring är en engelsk term för reklamprodukter genom att kontakta potentiella kunder direkt och personligen.

Uttag: Möjligheten för konsumenten att ångra sig distansavtalet inom avkylningsperioden;

Avtal: Ett avtal mellan leverantören av avbokningstjänsten och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varigenom, till och med det ögonblick som avtalet ingås, exklusivt eller gemensamt man använder en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Personuppgifter: All information som personligen är knuten till konsumenten, såsom namn, adress, födelsedatum och eventuellt ett kund- eller medlemsnummer med prenumerationen;

Sekretess: Den personliga sfär som skiljer och skyddar oss och våra handlingar, egenskaper och information från andra;

ARTIKEL 2 – INLEDNING

Vi värdesätter och respekterar din integritet; därför vill vi vara så öppna och transparenta som möjligt om behandling och skydd av dina personuppgifter. Nedan anger vi vilka uppgifter vi behandlar vid vilken tidpunkt, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund. Genom att göra det hoppas vi att göra det klart för dig hur de tjänster vi erbjuder fungerar och hur skyddet av dina personuppgifter garanteras.

Som ni kanske vet finns det sedan maj 2018 en ny integritetslag, GDPR (General Data Protection Regulation) eller GDPR (General Data Protection Regulation). Denna nya lag säkerställer att dina personuppgifter som behandlas online är ännu bättre skyddade och att du som användare har mer kontroll.

På Xpendy lovar vi dig följande:

 • Vi behåller inte din betalningsinformation;
 • Vi kommer aldrig att avslöja dina personuppgifter för tredje part utan ditt samtycke;
 • Vi lagrar inga uppgifter som inte är nödvändiga för att förbereda avbokningsbrevet och dess behandling;
 • Innehållet i ditt uppsägningsbrev (inklusive din signatur) raderas automatiskt efter ett år;
Denna sekretesspolicy gäller för användning av Xpendys webbplats och de erbjudna tjänsterna (aka Termination Service) som du får tillgång till där.

JDu kan konsultera, spara eller skriva ut denna sekretesspolicy när som helst viahttps://www.xpendy.com/integritetspolicy/.

I den mån vi åberopar ett legitimt intresse (artikel 6 st. 1 enligt GDPR) har du rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR.

I enlighet med artikel 21 i GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna för direktmarknadsföring eller relaterad profilering.

Vi kommer också att sluta behandla dina personuppgifter för andra ändamål om vi inte kan tillhandahålla tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller som avser fastställande, utövande eller underbyggande av rättsliga anspråk (se artikel 21, punkt 1 i GDPR, den så kallade “begränsade rätten att invända”). I det här fallet måste du ange skäl för invändningen som visar din speciella situation.

ARTIKEL 3 – KONTROLLÖREN AV DINA PERSONDATA

Det nederländska företaget ROI is King Group B.V. | Xpendy är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och är ansvarig för dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag:

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Prinsenkade 5G, 4811VB Breda
Ingen besöksadress;
För kundservice: [email protected]
För reklam och partnerskap: [email protected]

Handelskammarens numme: 52334538
Momsnummer: NL850399865B02
Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter i samband med skyddet av personuppgifter, vänligen kontakta [email protected].

ARTIKEL 4 – VAR LAGRAR VI DINA DATA?

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in data och information från din enhet. Vi lagrar dessa i så kallade serverloggfiler. Dessa uppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (här: webbplatsbesökare). Uppgifterna överförs automatiskt av din webbläsare när du besöker vår webbplats. Följande data registreras:

 • Tidpunkten för besöket på vår webbplats (anslutning till leverantörens server)
 • Webbadressen till webbplatsen där du besökte vår webbplats
 • Operativsystemet du använder
 • Typ och version av webbläsaren du använder
 • Din dators IP -adress
Syftet med denna behandling är att kunna besöka vår webbplats med en enhet och att möjliggöra korrekt visning av vår webbplats på din enhet eller i din webbläsare. Dessutom är uppgifterna viktiga för oss för att optimera vår webbplats och för att säkerställa säkerheten i våra system.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 st. 1 i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att förse dig med en webbplats som är optimerad för din webbläsare och att möjliggöra kommunikation mellan vår server och den enhet du använder. Behandlingen av din IP -adress är särskilt nödvändig för den senare. Data lagras i 1 år och raderas sedan automatiskt.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter. Detta kan göras via e-post till [email protected]. Tillhandahållande av personuppgifter är varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt eller krävs för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna personuppgifterna. Om du inte gör det kan det dock leda till att du inte kan använda vår webbplats helt eller alls.

ARTIKEL 5 – AVBOKNINGSTJÄNSTER PÅ XPENDY

På vår webbplats har du möjlighet att skapa uppsägningsbrev för olika tjänster och leverantörer.
Nödvändig data är för närvarande tillgänglig:
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Gata och husnummer
 • Postnummer
 • Stad
 • E-post
 • Kund- eller medlemsnummer eller annan information som tillhandahålls av en leverantör för att identifiera avtalet.
Du kan också lägga till annan, icke-obligatorisk information i textfältet. Obligatorisk och frivillig information kommer att behandlas lika av oss.

Informationen som tillhandahålls av dig (även personuppgifter) behandlas av oss i syfte att utarbeta, producera och skicka annulleringsbrevet och är nödvändig för genomförandet av avtalet. Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som beskrivs här är artikel 6, punkt 1 i GDPR. Uppgifterna lagras endast under den tid som krävs för att behandla din begäran och för att följa lagstadgade lagringsperioder.

Dessutom lagrar vi tiden då avbokningsbrevet skrevs och motsvarande IP -adress. Syftet med att lagra dessa uppgifter är att förhindra eller upptäcka missbruk av våra tjänster.

Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifterna är artikel 6 (1) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att kunna bedöma om och när våra tjänster har använts olagligt.

Om du använder alternativet där vi skickar ditt avbokningsbrev direkt till leverantören, kommer leverantören du anger att få informationen från dig. Dessutom skickas data till vårt webbhotell.

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken juridiskt eller avtalsmässigt bindande. Det är dock nödvändigt för att kunna använda vår avbokningstjänst korrekt. Du är inte skyldig att lämna personuppgifterna. Om du inte gör det kan det dock leda till att ditt avbokningsbrev inte förbereds korrekt.

ARTIKEL 6 – COOKIES

Cookies innehåller ett så kallat cookie-ID som möjliggör igenkänning av den enhet som cookien lagras på. Vi använder särskilt följande kakor för detta ändamål:

 • Cookies som innehåller ett slumpmässigt genererat, konkret identifikationsnummer, vilket gör det möjligt att identifiera dig eller din enhet under ditt besök på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök.
 • Cookies som innehåller ett slumpmässigt genererat, konkret identifieringsnummer, vilket gör det möjligt att identifiera dig eller din enhet på vår webbplats. Dessa kakor sparar ditt valda språk och skyddar mot bedräglig eller felaktig åtkomst till webbplatsen. Dessa cookies raderas automatiskt efter ett år.
Syftet med denna behandling är att göra användningen av webbplatsen så trevlig som möjligt för dig och att kunna spara inställningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6(1) i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att erbjuda dig en webbplats som lagrar dina personliga inställningar och gör det lättare att besöka vår webbplats. Du har rätt att invända.

I dina webbläsarinställningar kan du begränsa eller helt blockera placeringen av cookies. Du kan justera inställningarna så att kakorna raderas automatiskt när du stänger webbläsarfönstret.

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller kontrakt eller krävs för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna personuppgifterna. Om du inte gör det kan det dock leda till att du inte kan använda vår webbplats helt eller alls.

Cookies används också av andra tjänster som används av oss. Vi informerar dig specifikt om användningen av cookies i de enskilda tjänsterna.

AARTIKEL 7 – BETALNING VIA MOLLIE

När vi betalar för våra tjänster använder vi betalningsmetoderna:

 • Paypal
 • Mastercard
 • Visa
 • Bancontact / Mister Cash
 • iDEAL
 • SOFORT
Om du gör en betalning på vår webbplats med någon av de ovan nämnda betalningsmetoderna via Mollie, kommer Mollie att behandla följande data:

 • Dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer/kreditkortsnummer)
 • Din IP-adress
 • Din webbläsare och enhet
 • I vissa fall ditt för- och efternamn
 • I vissa fall dina adressuppgifter
 • I vissa fall information om produkten eller tjänsten som du köpt via oss
 • Andra personuppgifter som du gör tillgängliga, till exempel genom korrespondens eller i telefon.
Syftet med behandlingen av uppgifterna som en del av betalningsprocessen är att utvärdera din ansökan, förbereda och verkställa avtalet och behandla din betalning.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 st. 1 i GDPR. Uppgifterna lagras endast av oss under den tid som krävs för att utföra och behandla din beställning och för att följa lagstadgade lagringsperioder.

Tillhandahållande av personuppgifter krävs för att ett avtal ska kunna ingås. Underlåtenhet att göra uppgifterna tillgängliga innebär att avtalet inte kan ingås.

ARTIKEL 8 – DATASÄKERHET

Vi skyddar vår webbplats och andra system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, avbrott, åtkomst, ändring eller distribution av dina personuppgifter av obehöriga. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att uppnå fullständigt skydd mot alla faror.

ARTIKEL 9 – ÄNDRING AV PRIVATDEKLARATIONEN

Lagändringar eller i våra interna processer kan kräva att vi ändrar sekretesspolicyn.

Du bör notera (i den mån du inte utnyttjar din ångerrätt) att den nuvarande versionen av sekretesspolicyn alltid gäller.

ARTIKEL 10 – ÅTERKALLANDE

Du har rätt att när som helst återkalla beviljat tillstånd med verkan för framtiden. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

ARTIKEL 11 – RÄTT FÖR DATA ÄMNEN

Rätt till åtkomst:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan begära denna information via e -post på [email protected]. Vi kommer att försöka svara på din begäran så snart som möjligt.

Rätt till portabilitet:
Om Xpendy behandlar dina personuppgifter automatiskt på grundval av ditt samtycke eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, överfört till dig eller en annan part . Detta gäller endast de personuppgifter du har lämnat till oss. Du kan begära denna information via e -post på [email protected]. Vi kommer att försöka svara på din begäran så snart som möjligt.

Korrigeringsrätt:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter ifyllda. Du kan begära denna korrigering via e -post på [email protected]. Vi kommer att försöka svara på din begäran så snart som möjligt.

Rätten att radera:
Du har rätt att när som helst begära att personuppgifter som behandlas av Xpendy raderas. Detta kan begäras via e-post på [email protected]. Vi kommer att försöka svara på din begäran så snart som möjligt.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på största allvar. Därför kan du när som helst skicka ett e-postmeddelande till oss så tar vi hand om det så snart som möjligt. Du når vår personal på [email protected].

Samarbete inom skatte- och brottsutredningar
I vissa fall kan vi enligt lag vara skyldiga att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- och brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom lagens möjligheter.

Rätt att klaga på beslut som fattats av en tillsynsmyndighet:

Om du tror att Xpendy inte behandlar dina personuppgifter korrekt, vänligen kontakta oss på [email protected]. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
Uppdateringar av vår sekretesspolicy:
Det kan hända att vår sekretesspolicy måste uppdateras. Den senaste versionen av sekretesspolicyn är alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att publicera alla väsentliga ändringar i sekretesspolicyn, till exempel angående syftet med att använda dina personuppgifter eller dina rättigheter.