Genel Şartlar ve Koşullar

MADDE 1 – TANIMLAR

Bu koşullarda, aşağıdaki terimlerin aşağıdaki anlamları vardır:

Arz: Xpendy tarafından tüketiciye sunulan abonelik iptal hizmeti.

Kabul: Xpendy sözleşmesinin kabul edilmesi, yani tüketici otomatik olarak nihai bir talebin yerine getirilmesini kabul eder – yani tüketici ödemeyi tamamlamıştır

Başvuru: Tüketici, Xpendy’de bir fesih işlemi başlattığında bir başvuru yapmış olur.

Ek Sözleşme: Tüketicinin uzaktan sözleşme ile bağlantılı olarak ürün, dijital içerik ve/veya hizmet satın aldığı ve bu ürünlerin, dijital içerik ve/veya hizmetlerin fesih hizmeti sağlayıcısı veya bir üçüncü taraf ile fesih hizmeti sağlayıcısı arasında yapılan bir anlaşmaya dayanarak üçüncü bir taraf tarafından sağlandığı sözleşme.

Cayma süresi: Tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği süre.

Tüketici: Ticaret, iş, zanaat veya meslek ile ilgili amaçlarla hareket etmeyen gerçek kişi.

Güle güle: takvim günü.

Dijital içerik: oluşturulan ve dijital biçimde sunulan veriler.

Süreli Anlaşma: Belirli bir süre boyunca malların, hizmetlerin ve / veya dijital içeriğin düzenli olarak teslimatını kapsayan anlaşma.

Dayanıklı depolama ortamı: Tüketicinin veya iptal hizmeti sağlayıcısının kendisine kişisel olarak sunulan ve yine kendisi ile ilgili bilgileri gelecekte görüntülenmesini veya uygun bir süre için kullanılmasını sağlayacak şekilde saklamasına olanak tanıyan e-posta da dahil olmak üzere her türlü araç, bilgilerin amaçlandığı ve saklanan bilgilerin değişmeden çoğaltılmasına olanak sağlayan amaç.

Kullanım koşulları: Tüketiciden gelen talebi kabul ederek ve ödemeyi tamamlayarak elektronik kullanım koşulları yaratılır. Tüketici Xpendy hizmetini kullanır.

Cayma hakkı: Tüketicinin cayma süresi içerisinde mesafeli sözleşmeden çekilebilme olasılığı.

Abonelik İptal Hizmetinin Sağlayıcısı: Xpendy olarak anılır.

Fesih: Tüketici Xpendy ile olan aboneliğini iptal edebilir. Bu işlem Xpendy web sitesinde tamamlanır tamamlanmaz fesih işlemi geçerli sayılacaktır. Bu fesih ise kesindir.

Şirket: Tüketicinin üyesi olduğu ve tüketicinin sona erdirmek istediği şirket üyeliği. Ayrıca sağlayıcı olarak da anılır.

Mesafeli sözleşme: tüketici ile fesih hizmetinin tedarikçisi arasında yapılan bir anlaşmadır. Sözleşme, ürünlerin, dijital içeriğin ve/veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik organize bir sistem çerçevesinde, sözleşme sonuçlanıncaya kadar uzaktan iletişim için bir veya daha fazla tekniğin münhasır veya ortak kullanımı ile yapılır.

Uzaktan iletişim teknolojisi: İletişim için kullanılabilen ortam. İptal hizmetinin müşterisi ve sağlayıcısı aynı anda aynı oda veya mekânda bulunmak zorunda değildir

MADDE 2 – İPTAL HİZMETİ SAĞLAYICISININ KİMLİĞİ

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Posta adresi: Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Ziyaretçi adresi değildir.
Müşteri hizmetleri için:[email protected]
Reklam ve ortaklıklar için: [email protected]

CoC numarası: 52334538
Vergi-Numarası: NL850399865B02

MADDE 3 – UYGULANABİLİRLİK

MADDE 4 – TEKLİF

Xpendy, tüketicilerin mevcut sözleşmelerini ve aboneliklerini üçüncü bir tarafla hızlı ve kolay bir şekilde iptal etmelerine yardımcı olur. Buna, gazete ve dergiler, enerji tedarikçileri, sigorta şirketleri ve yardım kuruluşları ile uzun vadeli sözleşme anlaşmaları (kalıcı yükümlülükler denir) dahildir. Xpendy, öncelikle ilgili şirketin uygun adresini bularak ve tüketicinin kullanımına sunarak tüketiciye amaçlanan fesih sürecinde yardımcı olur. Daha sonra tüketici, tarafımızdan oluşturulan fesih bildirimini yazdırabilir ve gönderi hizmetimizi bu Kullanım Şartlarına uygun olarak kullanabilir.

MADDE 5 – SÖZLEŞME

MADDE 6 — SÖZLEŞMENİN SONUÇLANMASI

Xpendy, tüketiciye, tüketicinin kişisel verilerini girebileceği ücretsiz olarak oluşturulmuş fesih mektuplarının örneğini kullanma fırsatı sunuyor. Tüketici daha sonra mektubu yazdırabilir ve istenen şirkete taahhütlü posta ile gönderebilir. Tüketici ayrıca Xpendy’nin gönderim hizmetini bağlayıcı bir sipariş aracılığıyla kullanabilir.

Web sitesinde bulunan dijital teklif yasal olarak bağlayıcı değildir. Tüketici ücretli bir başvuru formunu doldurmaya karar verirse, bir kullanım sözleşmesi imzalamak için yasal olarak bağlayıcı bir teklif sunulur. Xpendy, ilgili sipariş onayını tüketiciye e-posta ile göndererek bu teklifi kabul eder. Bu şekilde kullanıcı sözleşmesi oluşturulur.

Tüketici, siparişi vermeden önce girdiği verileri, sipariş verme işlemi sırasında düzeltme seçeneklerini kullanarak istediği zaman düzeltebilir.

MADDE 7 — GEÇERLİLİK SÜRESİ VE FESİH

Kullanım sözleşmesi, sipariş edilen hizmetin sağlanması ile sona erer (fesih mektubu gönderilir veya teslimat onayı gönderilir).

Her iki taraf da sözleşmeye dayalı ilişkiyi derhal yürürlükte olmak üzere sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih durumunda, Xpendy sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa sürede ödenen tüm miktarları geri ödeyecektir. Teslim süresinin aşılması durumunda herhangi bir zarar talebinde bulunulamaz.

MADDE 8 – EN SON VE GÜNCEL BİLGİLERİ ALMAK İÇİN

Xpendy, platformda her zaman doğru ve güncel bilgiler sağlamaya çalışır. Bu çabalara rağmen, Site bazen yanlış, eksik veya güncel olmayan bilgiler içeriyorsa, Xpendy yanlış, eksik veya güncel olmayan bilgileri mümkün olan en kısa sürede düzeltmeyi taahhüt eder. Tüketici bu tarz bilgiler keşfederse, Xpendy tüketiciden, gerekli değişiklikleri yapabilmek için bunları belirtmesini isteyecektir, böylece Xpendy bu değişikliği uygulayabilir. Ancak Xpendy, platformda yer alan bilgilerdeki yanlışlıklardan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Özellikle tüketici, içeriğin doğruluğunu veya bildirim mektubunun resmi geçerliliğini ve/veya bildirim süresine uyulmasını iddia edemez.

MADDE 9 – TÜKETİCİ TARAFINDAN CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE OLUŞAN MASRAFLAR:

MADDE 10 — İPTAL DURUMUNDA İPTAL HİZMETİ SAĞLAYICISININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 11 – SÖZLEŞMEYE UYGUNLUK VE EK GARANTI

MADDE 12 – TESLİMAT VE YÜRÜTME

MADDE 13 – CAYMA HAKKI

Tüketici, kararlaştırılan fesih kurallarına bağlı olarak herhangi bir zamanda başvuruyu geri çekebilir. Fesih zaten tedarikçi ya da sağlayıcıya gönderilmişse, tüketici fesih işlemini iptal etmek için ilgili sağlayıcı ya da tedarikçi ile iletişime geçebilir.

MADDE 14 – ÖDEME

Tüketici ödeme yapmazsa, Xpendy, tüketici ödenmemiş tüm tutarları ödeyene veya uygun güvenliği sağlayana kadar hizmeti tam olarak durdurma hakkına sahiptir. Xpendy, sözleşmenin bitiminden sonra, Xpendy’nin ödeme talebinin tüketicinin iflas etmesi nedeniyle tehlikeye girmesi durumunda hizmeti reddetme hakkına sahiptir.

MAKALE 15 — FESİH HİZMETİNİN SAĞLAYICISININ SORUMLULUĞU

MADDE 16 – ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

MADDE 17 – İLAVE VEYA FARKLI HÜKÜMLER

Bu genel hüküm ve koşulların ilave veya sapan hükümleri tüketicinin aleyhine olmamalı ve yazılı olarak veya kalıcı bir veri taşıyıcısında erişilebilir bir şekilde saklanabilecek şekilde kaydedilmelidir.

MAKALE 18 — XPENDY.COM SİTESİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

Xpendy, web sitesinin teknik olanaklar sınırları dahilinde sürekli olarak kullanılabilirliğini sağlamaya çalışır. Ancak Xpendy’nin sorumluluğunda olmayan bakım, güvenlik veya kapasite sorunları kısa süreli aksamalara veya geçici aksamalara neden olabilir. Bu bağlamda, tüketici web sitesinin kalıcı olarak kullanılabilirliğinin teknik olarak garanti edilemeyeceğini kabul eder.

MADDE 19 – GENEL ŞART VE KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Xpendy bu genel şart ve koşulları ve burada yer alan hükümleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

Xpendy abonelik iptalinin doğru bir şekilde gönderilmesini sağlar, ancak iptalin işlenmesi aşamasından sorumlu değildir.

Tüketici ve Xpendy arasındaki yasal ilişki Hollanda yasalarına tabidir. Kullanıcılar için bu yasa seçimi, kullanıcının ikametgahının (tercih ilkesi) bulunduğu devletin zorunlu hükümlerinin sağladığı korumayı geçersiz kılmadığı sürece geçerlidir.

Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya daha sonra geçerliliğini yitirmesi halinde kalan sözleşmenin geçerliliği etkilenmeyecektir.