Gizlilik Politikası

MADDE 1 – TANIMLAR

Tedarikçi: Tüketicinin abonesi veya üyesi olduğu ve hizmet alımını feshetmek istediği kuruluş. Organizasyon olarak da adlandırılır;

Sunulan hizmetler: Tüketicilerin Xpendy aracılığıyla iptal edebileceği çeşitli abonelikler. Hizmetler veya teklifler olarak da adlandırılır;

KVKK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) 25 Mayıs 2018’den beri yürürlüktedir. Bu, aynı veri koruma uygulamalarının Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olduğu anlamına gelir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kısaca KVKK olarak adlandırılır.

Ödeme Bilgileri: PIN kodu haricinde ödeme yapmak için gerekli tüm veriler. Bu, hesap sahibinin adı veya IBAN (hesap numarası) olabilir;

Tüketici: Ticaret, iş, zanaat veya mesleği ile ilgili amaçlarla hareket etmeyen gerçek kişi.

Çerezler: Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır. Çerezler, bir web sitesinin kullanımını iyileştirmek için cihazınızda depolanan metin dosyalarıdır. Çerezler, daha sonraki bir ziyarette yeniden girilmeleri gerekmeyecek şekilde bilgileri veya ayarları bir web sitesinde saklayabilir;

Doğrudan pazarlama: Doğrudan pazarlama”, potansiyel müşterilerle doğrudan ve kişisel olarak iletişime geçerek ürünleri tanıtmak için kullanılan bir terimdir;

GDPR: 25 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uygulanmaktadır. Bu, aynı veri koruma uygulamalarının Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olduğu anlamına gelir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kısaca KVKK olarak adlandırılır.

Cayma hakkı: Tüketicinin cayma süresi içerisinde mesafeli sözleşmeden çekilebilme olasılığı;

Sözleşme: Sözleşmenin yapıldığı dönem de dahil olmak üzere ürünlerin, dijital içeriğin ve/veya hizmetlerin uzaktan satışı için organize bir sistem çerçevesinde Abonelik İptal Hizmeti Sağlayıcısı ile Tüketici arasında imzalanan bir anlaşma, münhasır veya paylaşılan kullanımda bir veya daha fazla uzaktan iletişim tekniği ile yürütülmektedir;

Kişisel veriler: isim, adres, doğum tarihi ve abonelikle ilişkili bir müşteri veya üyelik numarası gibi kişisel olarak tüketiciyle ilgili herhangi bir bilgi;

Özel hayat: kendimizi ve eylemlerimizi, özelliklerimizi ve bilgilerimizi diğerlerinden ayıran ve koruyan gizlilik;

MADDE 2 – GİRİŞ

Gizliliğinizin çok önemli olduğunu düşünüyor ve saygı duyuyoruz, bu yüzden kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda mümkün olduğunca açık ve şeffaf olmak istiyoruz.

Aşağıda, hangi verileri ne zaman, hangi amaçla ve hangi yasal temele dayanarak işlediğimizi göstermek istiyoruz. Bu size hizmetlerimizin nasıl sağlandığını ve kişisel verilerinizin korunmasının nasıl sağlandığını açıklar.

Bildiğiniz gibi, Mayıs 2018’den bu yana yeni bir veri koruma mevzuatı, KVKK veya tam adıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu bulunmaktadır. Bu yeni yasa, çevrimiçi işlenen kişisel verilerinizin daha iyi korunmasını ve bir kullanıcı olarak sizin bu veriler üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlar.

Xpendy’de size aşağıdaki vaatlerde bulunuyoruz:

 • Ödeme bilgilerinizi saklamıyoruz;
 • Kişisel bilgilerinizi asla izniniz olmadan başkalarıyla paylaşmayacağız;
 • Fesih mektubunun oluşturulması ve işlenmesi için gerekli olmayan hiçbir veriyi kaydetmiyoruz;
 • Fesih bildiriminizin içeriği (imzanız dahil) bir yıl sonra otomatik olarak kaldırılır;
 • Bizden hiçbir şekilde bülten veya benzer gönderiler almazsınız.

Bu Gizlilik Politikası, Xpendy web sitesinin ve web sitesinde sunulan hizmetlerin (fesih hizmeti olarak da bilinir) kullanımı için geçerlidir.

Bu gizlilik bildirimine istediğiniz zaman www.xpendy.com/privacypolicy üzerinden erişebilir, kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.

Yasal zeminde meşru bir menfaat olduğu sürece (KVKK’nın 6 (1) Maddesi) KVKK’nın 21. maddesi uyarınca itiraz hakkınız vardır.

KVKK’nın 21. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verileri bu noktadan sonra “doğrudan pazarlama” veya ilgili profili oluşturma amacıyla kullanmayacağız.

İlgi alanlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan veya yasal bir hak talebinin kurum, uygulama veya kuruluşuyla ilgili zorlayıcı meşru nedenler veremediğimiz sürece, kişisel verilerinizin başka amaçlar için işlenmesini de durdururuz (bkz. “sınırlı itiraz hakkı” olarak adlandırılan KVKK’nın 21(1) maddesi). Bu durumda, durumunuzu gösteren itirazın nedenlerini belirtebilmeniz gerekmektedir.

MADDE 3 — KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DENETLEYİCİSİ

Hollandalı şirket ROI is King Group B.V. | Xpendy, bize sağladığınız kişisel verilerin yöneticisidir ve yürürlükteki Veri Koruma Yasası uyarınca kişisel verilerinizden sorumludur:

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Ziyaretçi adresi değildir;
Müşteri hizmetleri için: [email protected]
Reklam ve ortaklıklar için: [email protected]

CoC numarası: 52334538
Vergi-Numarası: NL850399865B02

Kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında sorularınız varsa, lütfen [email protected] ile iletişime geçin.

MADDE 4 – VERİLERİNİZİ NEREDE SAKLIYORUZ?

Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, cihazınızın sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplarız ve bunu sunucu günlük dosyalarına kaydederiz. Bu veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili bilgilerdir (burada: web sitesi ziyaretçileri). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veriler tarayıcınız tarafından otomatik olarak iletilir. Bu, aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Web sitemizi ziyaret zamanı (ana sağlayıcının sunucusuna erişim),
 • Web sitemize erişmiş olduğunuz web sitesinin URL’si,
 • Kullandığınız işletim sistemi
 • Kullandığınız tarayıcının türü ve sürümü,
 • Bilgisayarınızın IP adresi.

Yapılan bu işlemin amacı, web sitemizi cihazınızdan erişilebilir hale getirmek ve web sitemizin cihazınızda veya tarayıcınızda doğru şekilde görüntülenmesini sağlamaktır. Ayrıca bu veriler web sitemizi optimize etmek ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu veriler pazarlama amacıyla değerlendirilmez veya kullanılmaz.

Bu işlemin yasal dayanağı KVKK Madde 6 Par. 1 f’dir. Tarayıcınız için optimize edilmiş bir web sitesi sunmak ve sunucumuz ile sizin aygıtınız arasındaki iletişimi sağlamak gibi haklı bir nedenimiz var. Sonuncusu için, IP adresinizin işlenmesi özellikle gereklidir.

Verileri bir yıl boyunca saklarız.

İtiraz etme hakkına sahipsiniz. İtirazınızı istediğiniz zaman gönderebilir veya bize bildirebilirsiniz (ör. [email protected] adresine e-posta yoluyla).

Kişisel verilerin sağlanması yasa veya sözleşme gereği gerekmemektedir ve bir sözleşmenin imzalanması için gerekli değildir. Ayrıca kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Ancak bunun sağlanamaması, web sitemizi kullanamamanıza veya tam olarak kullanamamanıza neden olabilir.

MADDE 5 — XPENDY ARACILIĞIYLA ABONELİK İPTAL HİZMETLERİ

Web sitemiz üzerinden çeşitli hizmetler ve sağlayıcılar için abonelik iptal mektupları oluşturma imkanına sahipsiniz.

Şu aşamada gerekli bilgiler:

 • Adı
 • Soyadı
 • Sokak numarası + Daire numarası
 • Posta kodu
 • Şehir
 • E-posta adresi
 • Müşteri veya üyelik numarası veya sözleşmeyi tanımlamak için tedarikçi tarafından size atanan diğer bir içerik.

Ayrıca metin kutusuna gönüllü bilgi olarak ek bilgi ekleyebilirsiniz. Zorunlu ve gönüllü bilgiler bizim tarafımızdan eşit şekilde işlenip değerlendirilir.

Verdiğiniz bilgiler (kişisel veriler dahil), bildiriminizi oluşturmak, sunmak ve göndermek amacıyla tarafımızdan işlenecektir ve sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir. Burada açıklanan verilerin işlenmesinin yasal dayanağı KVKK Madde 6 Par. 1 f’dir. Veriler yalnızca talebinizin işlenmesi ve yasal saklama sürelerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanır. Oluşturulan belgedeki bilgiler bir yıl sonra otomatik olarak silinir.

Buna ek olarak, belgenin oluşturulma tarihini ve ilgili IP adresini saklıyoruz. Bu saklamanın amacı, hizmetimizin kötüye kullanımını önlemek veya tespit edebilmektir.

Fesih mektubunuzu doğrudan tedarikçiye gönderme imkanınızı kullanırsanız, sizin belirlemiş olduğunuz tedarikçi sunmuş olduğunuz verileri almış olur. Buna ek olarak, veriler sunucu ana bilgisayarımızdan alınır.

Kişisel verilerin sağlanması ne yasalarca ne de sözleşme ile zorunlu tutulmaktadır. Ancak, iptal hizmetimizin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için gerekmektedir. Kişisel verilerinizi sağlamak zorunda değilsiniz. Ancak bunların sağlanmaması, iptal hizmetimizin düzgün çalışmamasına veya iptal mektuplarınızın doğru şekilde gönderilmemesine neden olabilir.

MADDE 6 – ÇEREZLER

Çerezler, tanımlama bilgisinin saklandığı cihazın atanmasını mümkün kılan bir çerez kimliği içerir. Burada aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz:

 • Web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizi veya cihazınızı tanımlanabilir kılan rastgele oluşturulmuş, özel bir kimlik numarası içeren çerezler. Bu çerezler, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir.
 • Sizi veya cihazınızı web sitemizde tanımlanabilir yapan, rastgele oluşturulmuş, somut bir kimlik numarası içeren çerezler. Bu çerezler sizin için WordPress bloğumuz için seçtiğiniz dili saklar ve bu çerezleri hileli veya kötü amaçlı web sitesi erişimine karşı korumak için kullanırız. Bu çerezler bir yıl sonra otomatik olarak silinir.

Bu işlemin amacı web sitemizi rahat hale getirmek ve size ayarları kaydetme imkânı sunmaktır.

Bu işlemin yasal dayanağı KVKK Madde 6 Par. 1 f’dir. Size karşı, kişisel ayarlarınızı kaydeden ve web sitemizi ziyaretinizi kolaylaştıran bir web sitesi sunmak gibi haklı ve geçerli bir nedenimiz var.

Kişisel verilerin sağlanması yasa veya sözleşme gereği gerekmemektedir ve bir sözleşmenin imzalanması için gerekli değildir. Ayrıca kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Ancak bunun sağlanamaması, web sitemizi kullanamamanıza veya tam olarak kullanamamanıza neden olabilir.

Bizim tarafımızdan kullanılan hizmetler de çerezleri kullanır. Çerezlerin sunulan hizmetlerde kullanımı hakkında sizi ayrı ayrı bilgilendireceğiz.

MADDE 7 – MOLLIE İLE ÖDEME

Hizmetlerimizin ödeme işlemleri için aşağıdaki ödeme yöntemlerini kullanırız

 • Banka Transferi
 • Mastercard
 • Visa
 • Bancontact / Mister Cash
 • iDEAL
 • Bitcoin
 • SOFORT

Mollie, PCI-DSS, Seviye 1 sertifikalı bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır ve Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Hollanda tarafından işletilmektedir.

Yukarıdaki ödeme yöntemlerinden birini kullanarak web sitemizde Mollie üzerinden ödeme yaparsanız, Mollie sizinle ilgili aşağıdaki verileri işler:

 • Ödeme ayrıntılarınız (ör. Banka hesap numarası veya kredi kartı numarası)
 • IP adresiniz
 • İnternet tarayıcınız ve cihaz türünüz
 • Bazı durumlarda adınız ve soyadınız
 • Bazı durumlarda, adres bilgileriniz
 • Bazı durumlarda, müşterimiz tarafında satın alınan ürün veya hizmet hakkında bilgi
 • Aktif olarak sağladığınız diğer kişisel veriler, örneğin yazışma veya telefon görüşmesi esnasında.

Verilerin ödeme süreci bağlamında işlenmesinin amacı başvurunuzu değerlendirmek, bir sözleşme oluşturup yürütmek ve ödemenizi işleme koymaktır.

Bu işlemin yasal dayanağı KVKK Madde 6 Par. 1 f’dir.

Veriler, yalnızca siparişinizin uygulanması ve işlenmesi ve yasal saklama sürelerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece tarafımızdan saklanacaktır.

Bir sözleşmenin imzalanması için kişisel verilerin sağlanması gereklidir. Verilerin sağlanmaması, sözleşmenin gerçekleşemeyeceği anlamına gelir.

MADDE 8 – GİZLİLİK

Web sitemizi ve diğer sistemlerimizi yetkisiz kişiler tarafından kaybedilmesine, imha edilmesine, erişime, değiştirilmesine veya yayılmasına karşı teknik ve organizasyonla ilgili önlemler vasıtasıyla güvence altına alıyoruz. Bununla birlikte, düzenli kontrollere rağmen, tüm tehlikelere karşı tam bir koruma mümkün değildir.

MADDE 9 – GİZLİLİK BİLDİRİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Kanundaki değişiklikler veya iç süreçlerimizdeki değişiklikler, bu Gizlilik Politikasının uyarlanmasını gerektirebilir.

Böyle bir değişiklik olması durumunda, değişikliğin yürürlüğe girmesinden en geç altı hafta önce sizi bilgilendireceğiz. Genel olarak, verilen rızanızla ilgili olarak geri çekilme hakkınız vardır (Bölüm 19).

Gizlilik politikasının geçerli sürümünün geçerli olduğunu lütfen unutmayınız (cayma hakkınızı kullanmadığınız takdirde).

MADDE 10 – CAYMA

Gelecek için geçerli olan herhangi bir zamanda verdiğiniz herhangi bir onayı iptal etme hakkına sahipsiniz. [email protected] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

MADDE 11 – VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Erişim hakkı:
Hakkınızda sahip olduğumuz kişisel veriler hakkında istediğiniz zaman bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu bilgileri [email protected]. adresi üzerinden e-posta ile talep edebilirsiniz Talebinize en kısa sürede yanıt vermeye çalışacağız.

Taşınabilirlik hakkı:
Xpendy kişisel verilerinizi onayınız temelinde veya bir sözleşmeye dayanarak otomatik olarak işliyorsa, verilerinizin bir kopyasını size veya başka bir tarafa aktarmak üzere, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Bu sadece bize sağladığınız kişisel veriler için geçerlidir. Bu bilgileri [email protected].adresi üzerinden e-posta ile talep edebilirsiniz. Size en kısa sürede cevap vermeye çalışacağız.

Düzeltme hakkı:
Hatalıysa, eksik kişisel verileri tamamlama hakkı da dahil olmak üzere kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu düzeltmeyi talep etmek için lütfen [email protected].üzerinden e-posta yoluyla bize ulaşın. Talebinize en kısa sürede yanıt vermeye çalışacağız.

Çıkarma hakkı:
Xpendy tarafından işlenen kişisel verilerin istediğiniz zaman silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bize aşağıdaki e-posta adresinden bir mesaj göndererek bunu talep edebilirsiniz [email protected]Talebinize en kısa sürede yanıt vermeye çalışacağız.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?
Veri korumasını çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, bize istediğiniz zaman bir e-posta gönderebilirsiniz ve biz en kısa sürede talebiniz ile ilgileneceğiz. Ekibimizle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Vergi ve ceza soruşturmalarında iş birliği

Kanun gereği, devlet vergi ve ceza soruşturmalarıyla bağlantılı olarak verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu gibi durumlarda, bilgilerinizi paylaşmamız gerekir, ancak yasal haklarımız çerçevesinde bu talebi reddedeceğiz.

Denetim makamına şikâyette bulunma hakkı:
Xpendy’nin kişisel bilgilerinizi doğru şekilde yönetmediğini düşünüyorsanız [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Gizlilik politikamızdaki güncellemeler:
Gizlilik politikamızın güncellenmesi gerekebilir. Gizlilik Politikasının en son sürümü her zaman web sitemizde mevcuttur. Gizlilik Politikasında, örneğin kişisel verilerinizin veya haklarınızın amacı veya kullanımı ile ilgili herhangi bir maddede değişiklik olması durumunda sizi bilgilendiririz.