Polityka prywatności

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

Dostawca: organizacja, do której należy konsument i której usługi konsument chce anulować. Zwany także organizacją.

Oferowane usługi: różne subskrypcje, które konsumenci mogą anulować za pośrednictwem Xpendy. Zwane także usługami lub ofertami;

AVG: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (AVG) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Oznacza to, że te same przepisy dotyczące ochrony danych obowiązują w całej Unii Europejskiej (UE). AVG jest również znany jako RODO.

Informacje o płatności: wszystkie dane niezbędne do dokonania płatności, z wyjątkiem kodu PIN. Może to być nazwa posiadacza rachunku lub IBAN (numer konta).

Konsument: Osoba, która nie działa w celach zawodowych / w związku z wykonywaniem zawodu, działalności gospodarczej, rzemiosła lub działalności zawodowej.

Pliki cookie: Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie mogą przechowywać informacje lub ustawienia na stronie internetowej, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać podczas ponownej wizyty.

Marketing bezpośredni: „marketing bezpośredni” to angielskie określenie produktów reklamowych, kierowane bezpośrednio do potencjalnych klientów.

RODO: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Oznacza to, że te same przepisy dotyczące ochrony danych obowiązują w całej Unii Europejskiej (UE). RODO jest również znany jako AVG.

Rezygnacja: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży na odległość podczas okresu wypowiedzenia.

Umowa: umowa zawarta między dostawcą usługi rozwiązania umowy a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, aż do okresu obowiązywania umowy, zawarcia, wyłącznego lub wspólnego korzystania z jednej lub więcej technik komunikacji na odległość.

Dane osobowe: wszystkie informacje osobiste związane z konsumentem, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia i ewentualnie numer klienta lub członkostwa w ramach subskrypcji.

Prywatność: prywatność, która odróżnia i chroni nas oraz nasze działania, właściwości i informacje od innych.

ARTYKUŁ 2 – WPROWADZENIE

Uważamy, że twoja prywatność jest bardzo ważna i szanujemy ją, dlatego chcemy być jak najbardziej otwarci i transparentni w zakresie przetwarzania i ochrony twoich danych osobowych.

Chcielibyśmy przedstawić poniżej, jakie dane przetwarzamy, kiedy i w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej. Ma to na celu wyjaśnienie, w jaki sposób działają nasze oferowane usługi i jak zagwarantowana jest ochrona danych osobowych.

Jak zapewne wiesz, nowe przepisy dotyczące ochrony danych obowiązują od maja 2018 r., RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub AVG (Allgemeine Datenschutzverordnung). To nowe prawo zapewnia lepszą ochronę Twoich danych osobowych przetwarzanych online, a Ty, użytkownik, masz większą kontrolę.

W Xpendy obiecujemy ci, co następuje:

 • Nie przechowujemy informacji o płatnościach.
 • Nigdy nie udostępnimy twoich danych osobowych innym osobom bez twojej zgody.
 • Nie przechowujemy żadnych danych, które nie są konieczne do utworzenia listu wypowiedzenia i jego przetwarzania.
 • Treść wypowiedzenia (w tym podpis) zostanie automatycznie usunięta po upływie roku.
 • Nie będziesz otrzymywać od nas żadnych biuletynów.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy korzystania ze strony internetowej Xpendy i oferowanych usług (zwanych również usługami zakańczania połączeń).

Możesz uzyskać dostęp, zapisać lub wydrukować to oświadczenie o ochronie danych w dowolnym momencie na stronie www.xpendy.com/privacy-policy.

W zakresie, w jakim polegamy na uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 AVG) opartym na legalności, masz prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 AVG.

Zgodnie z art. 21 AVG masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Wówczas nie będziemy już wykorzystywać danych osobowych do celów „marketingu bezpośredniego” lub powiązanego profilowania.

Przestajemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić ważne uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają twoje interesy, prawa i wolności lub dotyczą instytucji, wykonania lub ustalenia roszczenia prawnego (patrz art. 21 ust. 1 AVG, tak zwane „ograniczone prawo do sprzeciwu”). W takim przypadku musisz uzasadnić sprzeciw, który pokazuje twoją szczególną sytuację.

ARTYKUŁ 3 – KONTROLER TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Holenderska firma ROI is King Group B.V. | Xpendy jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz, i jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych:

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Brak adresu odwiedzin;
Do obsługi klienta: [email protected]
Reklamy i współpraca: [email protected]

Numer CoC: 52334538
Numer VAT: NL850399865B02

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych i swoich praw w związku z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z [email protected].

ARTYKUŁ 4 – GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy dane i informacje z systemu twojego urządzenia i zapisujemy je w tak zwanych plikach dziennika serwera. Te dane to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tutaj: osoby odwiedzające witrynę). Dane są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Z tego są zapisywane następujące informacje:

 • Czas dostępu do naszej strony internetowej (zapytanie do serwera dostawcy hosta),
 • URL strony, z której uzyskałeś dostęp do naszej strony,
 • używany system operacyjny
 • Typ i wersja używanej przeglądarki,
 • Adres IP twojego komputera.

Celem tego przetwarzania jest udostępnienie naszej strony internetowej z twojego urządzenia i umożliwienie jej prawidłowego wyświetlania na twoim urządzeniu lub w przeglądarce. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Dane te nie są analizowane w celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes, aby przedstawić Ci stronę internetową zoptymalizowaną dla Twojej przeglądarki i umożliwiającą komunikację między naszym serwerem a urządzeniem końcowym. W tym drugim przypadku przetwarzanie twojego adresu IP jest szczególnie konieczne.

Przechowujemy dane przez jeden rok.

Masz prawo sprzeciwić się. Możesz wysłać lub powiadomić nas o sprzeciwie w dowolnym momencie (np. E-mailem na adres [email protected]).

Podanie danych osobowych nie jest ani wymagane przez prawo, ani przez umowę i nie jest również wymagane do zawarcia umowy. Nie jesteś również zobowiązany do podania danych osobowych. Niedostarczenie tego może w pewnych okolicznościach spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej lub nie będziesz w stanie korzystać z niej w pełnym zakresie.

ARTYKUŁ 5 – USŁUGI WYPOWIADANIA XPENDY

Na naszej stronie internetowej możesz utworzyć pisma wypowiedzenia dla różnych usług i dostawców.

Obecnie niezbędne informacje to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica + numer domu
 • Kod pocztowy
 • Rezydencja
 • E-mail
 • Numer klienta lub członkostwa lub inne treści przypisane przez kontrahenta w celu zidentyfikowania umowy.

Możesz również dodać dodatkowe informacje jako informacje dobrowolne w polu tekstowym. Informacje obowiązkowe i dobrowolne są przez nas traktowane jednakowo.

Informacje, które podajesz (w tym dane osobowe) będą przetwarzane przez nas w celu tworzenia, dostarczania i wysyłania twojego wypowiedzenia i są niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania opisanych tutaj danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia twojego żądania i dotrzymania ustawowych okresów przechowywania. Informacje z utworzonego dokumentu są automatycznie usuwane po upływie roku.

Ponadto oszczędzamy czas tworzenia dokumentu i odpowiedni adres IP. Celem tego przechowywania jest zapobieganie lub wykrywanie niewłaściwego wykorzystania naszej oferty.

Jeśli skorzystasz z możliwości, wysłania przez nas twojego listu o wypowiedzeniu bezpośrednio do dostawcy, określony przez ciebie dostawca otrzyma dostarczone przez ciebie dane. Ponadto dane są odbierane przez naszego hosta serwera.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo ani na podstawie umowy. Jest to jednak wymagane do prawidłowego korzystania z naszej usługi anulowania. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Niedostarczenie tego może jednak spowodować, że nasza usługa wypowiedzenia nie będzie działać poprawnie lub twoje listy wypowiedzenia nie zostaną poprawnie przypisane.

ARTYKUŁ 6 – CIASTECZKA

Pliki cookie zawierają tak zwany identyfikator pliku cookie, który umożliwia przypisanie urządzenia, w którym plik cookie został zapisany. Używamy następujących plików cookie:

 • Pliki cookie, które zawierają losowo generowany, konkretny numer identyfikacyjny, który umożliwia identyfikację Ciebie lub Twojego urządzenia podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty.
 • Pliki cookie, które zawierają losowo generowany, konkretny numer identyfikacyjny, który umożliwia identyfikację Ciebie lub Twojego urządzenia na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie służą do zapisywania wybranego języka na naszym blogu WordPress i używamy tych plików cookie, aby chronić się przed nieuczciwym lub niewłaściwym dostępem do strony internetowej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie roku.

Celem tego przetwarzania jest wygodne korzystanie z naszej strony internetowej i zaoferowanie opcji zapisywania ustawień.

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w przedstawieniu Ci strony internetowej, która zapisuje twoje ustawienia osobiste i ułatwia ci odwiedzanie naszej strony internetowej.

Podanie danych osobowych nie jest ani wymagane przez prawo, ani przez umowę i nie jest również wymagane do zawarcia umowy. Nie jesteś również zobowiązany do podania danych osobowych. Niedostarczenie tego może w pewnych okolicznościach spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej lub nie będziesz w stanie korzystać z niej w pełnym zakresie.

Inne usługi, z których korzystamy, również wykorzystują pliki cookie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na stosowanie plików cookie osobno dla poszczególnych usług.

ARTYKUŁ 7 – PŁATNOŚĆ POPRZEZ MOLLIE

Podczas przetwarzania płatności za nasze usługi korzystamy z metod płatności:

 • Przelew
 • MasterCard
 • Visa
 • Bancontact / Mister Cash
 • iDEAL
 • Bitcoin
 • SOFORT

Mollie jest certyfikowanym dostawcą usług płatniczych PCI-DSS, poziomu 1 i jest obsługiwany przez Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia.

Jeśli przetwarzasz płatność na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Mollie przy użyciu jednej z powyższych metod płatności, Mollie przetwarza od Ciebie następujące dane:

 • Twoje szczegóły płatności (np. Numer konta bankowego lub numer karty kredytowej)
 • Twój adres IP
 • Twoja przeglądarka internetowa i typ urządzenia
 • W niektórych przypadkach twoje imię i nazwisko
 • W niektórych przypadkach dane adresowe
 • W niektórych przypadkach informacje o produkcie lub usłudze zakupione od naszego klienta
 • Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz, na przykład za pośrednictwem korespondencji lub przez telefon.

Przetwarzanie danych w kontekście procesu płatności ma na celu ocenę wniosku, utworzenie i wykonanie umowy oraz przetworzenie płatności.

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane będą przechowywane przez nas tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji i przetwarzania zamówienia oraz do przestrzegania ustawowych okresów przechowywania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta.

ARTYKUŁ 8 – PRYWATNOŚĆ

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją twoich danych przez osoby nieupoważnione. Pomimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

ARTYKUŁ 9 – ZMIANA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zmiany w prawie lub zmiany w naszych procesach wewnętrznych mogą wymagać dostosowania niniejszej deklaracji o ochronie danych.

W przypadku takiej zmiany powiadomimy cię o tym nie później niż sześć tygodni przed wejściem w życie zmiany nad nagłówkiem „Oświadczenie o ochronie danych. Masz ogólne prawo do odstąpienia od umowy (sekcja 19) w odniesieniu do twojej zgody.

Należy pamiętać, że (chyba że skorzystasz z prawa do wycofania) aktualna wersja oświadczenia o ochronie danych jest ważna.

ARTYKUŁ 10 – WYCOFANIE

Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

ARTYKUŁ 11 – PRAWA OSÓB KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Prawa dostępu:
Masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o danych osobowych, które mamy o tobie. Możesz wysłać prośbę o te informacje e-mailem na adres [email protected]. Postaramy się odpowiedzieć na twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe.

Prawo do przenoszenia:
Jeśli Xpendy przetwarza twoje dane osobowe automatycznie na podstawie twojej zgody lub na podstawie umowy, masz prawo do otrzymania kopii swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, który zostanie przekazany tobie lub innej stronie. Dotyczy to tylko danych osobowych, które nam przekazałeś. Możesz wysłać te informacje e-mailem na adres [email protected]. Prośba. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Prawo do korekty:
Masz prawo zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, w tym prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Aby poprosić o tę poprawkę, skontaktuj się z nami przez e-mail na [email protected]. Postaramy się odpowiedzieć na twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe.

Prawo do usunięcia:
Masz prawo do usunięcia danych osobowych przez Xpendy w dowolnym momencie. Możesz o to poprosić, wysyłając do nas wiadomość na adres [email protected] na następujący adres e-mail. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych. Dlatego możesz wysłać nam e-mail w dowolnym momencie, a my zaczniemy jak najszybciej. Możesz skontaktować się z naszym personelem pod adresem [email protected].

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych
Zgodnie z prawem możemy być zobowiązani do udostępniania twoich informacji w związku z podatkami rządowymi i dochodzeniami karnymi. W takich przypadkach jesteśmy zobowiązani do udostępnienia twoich informacji, ale zgodnie z prawem odrzucimy je.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli uważasz, że Xpendy nie zarządza Twoimi danymi osobowymi poprawnie, możesz skontaktować się z [email protected]. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aktualizacje naszej polityki prywatności:
Nasza polityka prywatności może wymagać aktualizacji. Najnowsza wersja oświadczenia o ochronie danych jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Cię o istotnych zmianach w oświadczeniu o ochronie danych, na przykład w odniesieniu do celu lub wykorzystania twoich danych osobowych lub twoich praw.